iceland vidres i aluminis - cortines

La cortina FIT interior pot aportar una opacitat gairebé total gràcies a la gamma de teixits Blackouts i al sistema de guies laterals. S’integra perfectament en superfícies planes així com en marcs amb petites motllures o travessers en la part acristalada.

Iceland Granollers - Cortines FIT
Iceland Granollers - Cortines FIT