Construïda sota el disseny de l’arquitectura bioclimàtica. Aquest disseny troba l’equilibri perfecte entre l’hàbitat, els seus habitants i les condicions climàtiques, amb l’objectiu de millorar les condicions de temperatura i ventilació.
Pergola-bioclimatica-adosada
Estructura súper reforçada amb canal de desguàs integrat. Aquest perfil robust permet aconseguinr una visió cap a l’exterior sense obstacles. Sistema de seguretat mitjançant perfil de bloqueig per a les càrregues de vent sobre les lames.