Hi ha dos tipus de motors de persianes, els que funcionen mitjançant un interruptor de paret i els que funcionen amb comandaments a distància.
Els equips amb interruptor són l’opció més econòmica. El seu funcionament és bastant senzill i són els models més habituals. En canvi, els que funcionen amb comandaments a distància requereixen d’un sistema més complex, on un emissor permet accionar els motors des de qualsevol lloc i fins i tot programar-los.