Una Divisòria la interpretem com una separació o divisió d’espais.

Les oficines actuals exigeixen espais oberts al canvi que permetin una nova configuració.

Actualment, podem trobar tot tipus de divisoris, des de mampares, biombo i separadors personalitzats. Això ens permet crear un espai nou amb personalitat i privacitat sense haver de fer els antics tabics que creen un espai tancat amb poca qualitat i amplitud.