Sistemes de finestres practicables que ofereixen el màxim aïllament tèrmic i acústic, de manera que aconsegueixen incrementar el confort i l’estalvi energètics de casa seva.
finestres-rpt70-c16-4-788x1024
La millora de les juntes d’EPDM ha contribuït a una major facilitat de muntatge i a un increment del grau d’estanqueïtat.

A més, disposem d’una gran varietat d’accessoris.