Les portes d’alumini de comunitat no s’oxidaran per la humitat, així com tampoc veuran deformada la seva estructura pels canvis de temperatura en les diferents estacions.

L’alumini és resistent, versàtil en el seu ús, molt estable i lleuger.

La resistència de les portes de PVC és molt gran per la capacitat d’aquest material de suportar impactes, l’acció dels elements de la natura i fins i tot d’agents químics corrosius.

El PVC té una llarga vida útil, gràcies a les seves propietats aïllants, termoacústiques i elèctriques.