A la nostra llar, les finestres tenen un paper essencial. D’una banda, són el nexe amb l’exterior i d’elles depèn la quantitat de llum natural que ompli la nostra vivenda; però d’altra banda, també són l’element que ens separa d’aquest entorn, ens protegeix de les temperatures extremes i els sorolls, i ens aporta seguretat.
Hi ha diversos tipus de portes i finestres, però no totes aconsegueixen aquesta unió del nostre llar amb l’exterior sense perdre el confort i la seguretat que busquem.