Lama microperforada auto-tancant que permet una elevada aireació i lluminositat a l’estança, conservant la seguretat extra que aporta una lama auto-tancant.
ps25r_c071019marc
El sistema d’autotancament permet bloquejar les juntes de goma de les guies laterals, evitant la seva obertura i protegint el seu habitatge contra intrusions.